Marcela Hashim

Česká překladatelka žijící ve Spojeném království, držitelka kvalifikace Diploma in Translation (Chartered Insitute of Linguists). Specializuji se v lékařských a technických textech a obchodním překladech. Překládám také osobní dokumenty včetně rodných/oddacích listů, výpisů z trestních rejstříků a diplomů a vysvědčení. Mimo má hlavní pole specializace ráda překládám vědecké texty a cokoli spojeného s přírodou, zvířaty, dětmi a péčí o děti, cestováním, jazyky, zemědělstvím a literaturou.

Kontakty

E-mail

Profil na překladatelské portálu Proz.com

(+44) 7936 338 322

Nabízím překlady v následujících kombinacích:

z češtiny do angličtiny
z angličtiny do češtiny
ze slovenštiny do angličtiny
Znalost dalších jazyků: ruština (plynulá), němčina (pokročilá), arabština (základní)

Kvalifikace

2015-2017
Magisterské studium: MSc Corporate Governance and Business Ethics (University of London, Birkbeck College)
Leden 2004
Diploma in Translation (Chartered Institute of Linguists)
1994-98
Bakalářské studium: BSc Mathematics, Statistics and Computing (University of London, Birkbeck College)
1992
Maturita (Gymnázium Korunní, Praha 2) čeština, němčina, matematika, biologie